Dec 14, 2014 • Paul Manwaring

Odpočinek: Obnovení „Já jsem“ ve mně

Paul Manwaring vyučuje o odpočinku. Odpočinek je místem, kde přijímáme autoritu v Bohu, a zaslíbení, které vyřkl nad našimi životy, místem, odkud se ve víře můžeme posunout k tomu, co nevidíme. Ať už jsou okolnosti jakékoli, proste o odvahu vykročit ve víře směrem k zaslíbené zemi!

Najnovšie epizódy