Mar 30, 2014 • Bill Johnson

Milosť Funguje

Bill Johnson vyučuje o sile milosti spolupracovať s naším všemohúcim Bohom a uvoľnovať prielom na zem. Keď máme súciť s ľuďmi navôkol, tak sme skrze radikálnu poslušnosť zmocňovaní k prinášaniu premeny pre naše mestá. Nájdi vo svojom živote slabé miesta, v ktorých si nadobul skúsenosť a autoritu, pretože sú to práve tieto miesta, z ktorých môžeš uvoľnovať proces obnovy a vykúpenia pre zničené mestá! Archív starších kázní môžete nájsť tu: http://www.generaciay.acsr.sk/bethel-podcast

Najnovšie epizódy