Mar 02, 2014 • Bill Johnson

Diamant, Zjavenie a Múdrosť

Bill Johnson ukončuje svoju sériu o Šalamúnovej múdrosti tým, že sa zameriava na komunitu vykúpených ľudí. V Izaiášovi 62 sme poverení, aby sme si nedopriali pokoja a aby sme Bohu nedali pokoj pokiaľ neučiní svoju komunitu vykúpených chválou na zemi. Ako sa učíme ako žiť a kraľovať s múdrosťou, spoločne sa stávame mestom na vrchu, ktoré priťahuje ľudí a spôsobuje, že sú užasnutí Božou slávou. kľúčové slová/písmo: Šalamún, kultúrna transformácia, múdrosť, rodina, Exodus 31, Skutky 19, Izaiáš 60, 61, 62, komunita vykúpených

Najnovšie epizódy