Feb 23, 2014 • Dann Farrelly

V nebi ťa čaká práca

Dann Farrelly nás povzbudzuje k tomu, aby sme upreli svoj zrak na večnosť a pestovali v sebe túžbu po našom nebeskom domove. Nebo zasahuje do našej prítomnosti tu a teraz a ovplyvňuje naše životy a priority. Dovoľme Bohu, aby prehĺbil našu túžbu po večnosti a Božej prejavenej prítomnosti v našom živote!

Najnovšie epizódy