Feb 16, 2014 • Kris Vallotton

Proroctvo a Proroci, 1.časť

Kris Vallotton vystvetľuje rozdieľ medzi darom proroctva a úradom proroka. Boh daroval cirkvi 5 služobností, vrátane prorokov, aby sme mohli dorásť do plnosti (zrelosti) Krista. Keď prorok naplno slúži vo svojej Bohom-darovanej roli, tak je Telo (cirkev) vystrojené očami, ktoré vidia a ušami, ktoré počujú. kľúčové slová/písmo: 1. Korinťano 12, 1. Korinťanom 14, Efežanom 4:7, Ezechiel 8, Izaiáš 20, prorok, proroctvo, duchovné dary, Kristove dary, 5 služobností, Bob Jones

Najnovšie epizódy