Feb 02, 2014 • Bill Johnson

Ako budovať mestá Božím spôsobom

Bill Johnson pokračuje v sérií o múdrosti kráľa Šalamúna. Boh miluje mestá a jedna z funkcií múdrosti je to, že nás vedie k tomu, aby sme slúžili tým najzlomenejším ľuďom nášho mesta: opustením a núdznym. Mesto môže byť skutočne obnovené len vtedy, ak si vážime tých najposlednejších, pretože podľa Izaiáša 61 sú to práve tí ktorí boli kedysi tými najbiednejšími, ktorých si Boh používa ako hlavných staviteľov mesta. Slúžme s múdrosťou, aby mohol byť kolobeh chudoby ukončený! kľúčové slová/písmo: 1. Kráľov 4, Izaiáš 60, Izaiáš 61, Lukáš 4, Exodus 19, 1. Petra 2:9, múdrosť, chudobní v duchu, kňazstvo, chudoba, benevolentnosť, služba

Najnovšie epizódy