Jan 26, 2014 • Bill Johnson

Chudobní v Duchu

Bill Johnson vysvetľuje požehnanie človeka, ktorý je chudobný v duchu. Nie je to o seba-kritike, ale o úplnej závislosti na Bohu a tom, že spraví to, čo môže spraviť jedine On. Požehnaní sú chudobní v duchu, lebo oni majú prístup do celého kráľovstva Božieho! Ak máme byť v budúcnosti súčasťou ďalšieho Božieho vanutia, potrebujeme byť chudobní v duchu. kľúčové slová/písmo: Žalm 131:1, 1. Kráľov 3, Matúš 5, chudobní v duchu, múdrosť, Šalamún, Dávid

Najnovšie epizódy