Jan 19, 2014 • Eric Johnson

Priatelia a Vplyv

Eric Johnson nás povzbudzuje, aby sme boli správcami toho, kto má na náš život vplyv. Pravdou je, že Ty sám si zodpovedný za to, kto má vplyv na Teba a na tvoju úroveň viery. Nech je tvojím cieľom obklopiť sa skvelými ľuďmi, ktorí skutočne veria v Božie zasľúbenia! kľúčové slová/písmo: Numeri 13, Józue 1, Príslovie 12:26, Príslovie 22:24, vplyv, komunita, správcovstvo, zasľúbená zem, izolácia

Najnovšie epizódy