Jan 12, 2014 • Bill Johnson

Ži pre Večnosť

Bill Johnson hovorí o dôležitosti žitia s pohľadu večnosti. Keď žijeme s vedomím toho, že jedného dňa Bohu vydáme za náš život účet, pomáha nám to zotrvávať v múdrosti a vyhnúť sa bláznovstvu. Nežijeme len "tu a teraz," ale žijeme pre večnosť! kľúčové slová/písmo: 1. Korinťanom 15:19, Marek 10, Lukáš 6, Daniel 3

Najnovšie epizódy