Jan 05, 2014 • Kris Vallotton

Zmluva, vášeň a obeť

Kris Valloton prehlásil rok 2014 za rok obnovenia zmluvy. Zmluva je spojením vášne a obete! Sme povolaní ísť za hranice našej pohodlnosti - na miesto zmluvy. kľúčové slová/písmo: zmluva, obeť, Rút 1:16-17, 1. Samuelova 4:18, Genesis 2, Rimanom 1, Lukáš 6:27

Najnovšie epizódy