Dec 15, 2013 • Kris Vallotton

Nájdi Svoje Poslanie

Kris Vallaton kladie dôležitú otázku: S kým máš v živote byť? Je pravdou, že Tvoje poslanie je ukryté v ľuďoch, ktorými sa obklopuješ. Tak ako kráľovi Saulovi, Apoštolovi Pavlovi a Rút, nech sa aj Tebe podarí nájsť svoje poslanie v nájdení svojej rodiny!

Najnovšie epizódy