Dec 08, 2013 • Bill Johnson

Si Hlavou, nie Chvostom

Bill Johnson nás prevádza čítaním a modlitbou za rôzne oblasti požehnania v našom živote. Modlí sa za Božie požehnanie a štedrosť v oblasti práce a financií. Božie požehnanie pripravuje cestu pre prebudenie a je to Jeho priazeň, ktorá nás uschopňuje slúžiť iným a byť poženaním pre naše okolie. Kľúčové slová/písmo: Príslovia 24, Rimanom 5, požehnanie, prielom, dostatok, múdrosť, priazeň, správcovstvo, benevolencia, štedrosť

Najnovšie epizódy