Dec 01, 2013 • Eric Johnson

V službách Nabuchodonozora

Erik Johnson hovorí o schopnosti slúžiť. V Biblii sa píše, že Daniel dokázal slúžiť bezbožnému kráľovi bez toho, aby sa sám poškvrnil. Keď nekritizujeme, ale namiesto toho konáme so súcitom, tak Boh pred nami otvorí dvere priazne, aby sme boli vplyvom v rôznych oblastiach našej spoločnosti a kultúry. kľúčové slová/písmo: Kološanom 12:27, Exodus 35:25, Daniel 1,3, slúžiť, priazeň, vplyv

Najnovšie epizódy