Nov 24, 2013 • Danny Silk

Odpustenie zo Srdca

Danny Silk nás vyzýva, aby sme skrze lásku odpustili tým, ktorí nám ublížili. Bezpodmienečné odpustenie Ťa oslobodí, pretože Boh túži "vykúpiť" každú oblasť Tvojho života. Nechaj svoju lásku vždy zapnutú! kľúčové slová/písmo: odpustenie, strach, 2. Samuelova 15, Matúš 18, Genesis 42-45, láska, zmierenie, spravodlivosť

Najnovšie epizódy