Nov 10, 2013 • Bill Johnson

Principiálna Prítomnosť

Bill Johnson hovorí o tom, že je nevyhnutné, aby Božie princípy spolupracovali s Božou prítomnosťou. Kráľ Šalamún bol mužom princípov, ale nie mužom Prítomnosti. Bola to práve táto odchylka, ktorá v konečnom dôsledku spôsobila jeho pád. Boli sme stvorení pre poznanie Boha, ktoré pramení zo skúsenosti. Je to vzťah s Ním v prítomnom čase, z ktorého pramení vedomie Jeho prítomnosti a ktorý ultimátne buduje Jeho kráľovstvo tu na zemi.

Najnovšie epizódy