Nov 03, 2013 • Eric Johnson

Viera má veľa tvárí

Erik Johnson rozširuje naše porozumenie toho, ako sa Boh pozerá na vieru. Cesta života je cestou viery Boh si nás pripravuje, aby sme na tejto ceste uspeli. Neporovnávaj sa a nemaj obavy. Jednoducho ži naplno! kľúčové slová/písmo: viera, Lukáš 15, talenty, porovnávanie, Židom 11

Najnovšie epizódy