Feb 15, 2015 • Bill Johnson

Válka ve vaší hlavě

Bill Johnson vyučuje o tom, jak důležité je obnovovat svou mysl a uvádět každou myšlenku do poddanství. Naše rozhodnutí věřit lži je to, co ji zmocňuje, protože lež sama o sobě nemá moc utkat se s krásou a silou pravdy. Nechte se povzbudit k volbě pravdy. Kéž vaše myšlenky odráží Otce jako toho, kdo má poslední slovo.

Najnovšie epizódy