Kov 12, 2017 • Special Guest

Ruošk savo gyvenimą amžinybei

Ką darytum, jei pastorius tau pasakytų, jog tavo gyvenimą amžinybėje nulems tai, kaip praleisi ateinančias 24 valandas? Ar mūsų gyvenimas pateisina Jėzaus kentėjimus? Vieną dieną kiekvienas krikščionis atsistos prieš Kristaus teismo krasę ir duos apyskaitą už tai, kas jam buvo patikėta atlikti šiame gyvenime. Mūsų požiūris į Kristaus kryžių nulems KUR praleisime amžinybę; tačiau mūsų, kaip krikščionių, gyvenimo būdas nulems KAIP praleisime amžinybę. Šis įkvepiantis, tačiau ir sugėdinantis pamokslas, kiekvieną ragina drąsiai kreipti savo gyvenimą ten, kur Dievas pašaukė. Džonas Byveris (John Bevere) su žmona Lisa yra „Messenger International“ tarnystės įkūrėjai. Džonas yra pamokslininkas ir bestselerių autorius, kalbantis drąsiai, įkvepiančiai ir bekompromisiškai. Jis tarnauja vietinėms bažnyčioms, nepriklausomai nuo geografinės padėties, tautybės ar finansinės situacijos. Jo knygos ir kita mokomoji literatūra buvo išverstos į 90 kalbų, o milijonai egzempliorių išdalinta pastoriams ir tarnautojams visame pasaulyje. Kai Džonas būna namuose, mėgsta įtikinti Lisą važiuoti pažaisti golfą. Jis labai myli savo šeimą ir leidžia laiką su savo 4 sūnumis, marčia ir anūkais.

Most Recent Episodes