Sau 15, 2017 • Bill Johnson

Pasiruošę prabudimui

Dievas turi žmonijai daug svajonių. Jis išsirinko mus, kad bendradarbiautume kartu ir įgyvendintume Jo svajones. Ar vykdysime paliepimą melstis už valdžias, kad gyventume ramiai, taikiai ir kad mūsų gyvenimas demonstruotų Dievo gerumą? Jei pasirinksime tarnauti išvien su Dievo širdimi, Jis atnaujins mūsų miestus, tautas, visą pasaulį ir paruoš mus pačiam didžiausiam kada nors vykusiam prabudimui.

Most Recent Episodes